Wykład otwarty "Zagrożenie depresją u młodzieży" 23.02.2013r.

Wykład otwarty Fundacji ITAKA – 23.02.2013 r.

23 lutego br., w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, odbył się pierwszy w tym roku bezpłatny wykład otwarty Fundacji ITAKA. Psycholog Fundacji ITAKA – Anna Nita, na co dzień pracuje z nastolatkami oraz ich opiekunami. Prowadząca zwracała uwagę na to jak istotny jest nasilający się problem depresji wśród nastolatków. W wykładzie brali udział nauczyciele, studenci oraz osoby pracujące z młodzieżą. Uczestnicy mieli możliwość swobodnej wypowiedzi i zadawania pytań.

Do niedawna problem depresji wiązano głównie z osobami dorosłymi. Jak pokazuje praktyka, problem coraz powszechniej dotyczy ludzi młodych, dotykając każdego obszaru ich życia, a pogłębiająca się depresja może doprowadzić do samobójstwa.

Prowadząca położyła nacisk na jej przyczyny: „na powstanie depresji wpływ mają zarówno czynniki biologiczne, jak i psychologiczne oraz aktualne wydarzenia w życiu nastolatka. Zła sytuacja w szkole, niesprzyjający klimat emocjonalny w domu, brak dobrych relacji, przyczyniają się do wystąpienia depresji u nastolatka.”

Depresja młodzieńcza różni się od depresji dorosłych. Prowadząca zwracała uwagę na jakie objawy w zachowaniu nastolatków należy zwrócić uwagę w kontekście depresji. „Wycofanie z kontaktów z rówieśnikami, ograniczenie dotychczasowych zainteresowań, pogorszenie w nauce czy sięganie po środki psychoaktywne to tylko niektóre tzw. objawy behawioralne, czyli zachowanie nastolatka w depresji.” Prowadząca wspierała swoją wypowiedź przykładami z własnej praktyki, mając kontakt z nastolatkami, których ten problem dotyczy. „U młodzieży częściej występuje rozdrażnienie zamiast istotnego spadku nastroju oraz pobudzenie zamiast spowolnienia psychoruchowego”.

Jak podkreślała psycholog – depresja często wiąże się z jakąś stratą: rozwód rodziców, utrata kogoś, rozstanie z ukochaną osobą, czy nawet upadek autorytetu. Depresja u młodzieży może też paradoksalnie pełnić funkcję obronną, chroniąc przed bolesnymi uczuciami. „Pewne uczucia, na których przyjęcie młody człowiek nie jest gotowy, nie mogą się wówczas przebić. Jak pomóc młodemu człowiekowi? Pomóc może autentyczna relacja, spotkanie kogoś, kto wysłucha, zainteresuje się, pomoże odkryć uczucia”.