Plany na rok szkolny 2016/2017

Profilaktyka zagrożeń ucieczką i wagarowaniem w szkołach w roku szkolnym 2016/2017 – plany Fundacji ITAKA

Od wielu lat Fundacja ITAKA ma w swojej ofercie cykl szkoleń profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do szkół: w pierwszej kolejności do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale także dla młodzieży.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach związanych z wiedzą na temat zaginięć dzieci i młodzieży w konsekwencji ucieczki z domu, stworzyliśmy kompleksowy program profilaktyczno- edukacyjny, mający na celu uświadomienie problemu ucieczek a także profilaktyki dalszych zagrożeń, m.in. eksperymentowania
z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, przemocą, kradzieżami, handlu ludźmi. 

Fundacja ITAKA od wielu lat prowadzi profilaktyczny projekt edukacyjny „NIE UCIEKAJ!", skierowany do rodziców i opiekunów, nastolatków oraz nauczycieli
i wychowawców. Dzięki prowadzeniu kampanii społecznych i strony internetowej dowiedzieliśmy się o rosnącym zapotrzebowaniu na pogłębienie tematu ucieczek i zagrożeń z tym związanych w grupach zawodowych związanych z kształceniem i wychowaniem młodzieży.

W czerwcu 2012 przeprowadziliśmy pilotażowe szkolenia dla nauczycieli zbierając cenne informacje o potrzebach szkoleniowych w tym zakresie. Od tego momentu na bieżąco uwzględniamy i modyfikujemy programy szkoleń przygotowywanych na kolejne lata. 

W ten sposób powstał zmodyfikowany kompleksowy projekt działań:

  • W roku szkolnym 2016/2017 chcemy objąć szkoleniami przede wszystkim nauczycieli. Każdy nauczyciel i wychowawca może przekazać zdobytą wiedzę uczniom.
  • Cały czas pracujemy i uaktualniamy stronę strefanastolatka.nieuciekaj.pl skierowaną do nastolatków. 
  • Nauczyciele i rodzice, mogą korzystać z wiedzy Fundacji na temat ucieczek i zagrożeń jakie niosą za sobą ucieczki i wagarowanie, na stronie www.nieuciekaj.pl. Strona jest skierowana do dorosłych, prowadzą ją psychologowie i pedagodzy – eksperci Fundacji ITAKA.
  • Organizujemy gry miejskie dla nastolatków na terenie całej Polski - szczególnie na zaproszenie szkół.
  • Każdego dnia czynny jest Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka 116 000.

Problematyka i profilaktyka ucieczek - szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017:

  • Wykłady 3 godzinne obejmuje podstawową wiedzę o ucieczkach i wagarowaniu,  problematykę i przyczyny ucieczek oraz praktyczną wiedzę, dotyczącą reakcji na ucieczkę ucznia w szkole.
  • Szkolenie 8 godzinne, realizowane warsztatowo. Podczas warsztatu nauczyciele dowiadują się o przyczynach i konsekwencjach ucieczek. Ponadto na podstawie prawdziwych sytuacji ucieczek zaczerpniętych z bazy Fundacji (dbając o pełną anonimowość osoby), uczą się jak rozpoznać potencjalne zagrożenie ucieczką w klasie, jak rozmawiać z uczniem, który deklaruje ucieczkę lub takim który wrócił z ucieczki, jak rozmawiać z klasą o problemie ucieczek i wagarowaniu. Opracowują scenariusz lekcji wychowawczej oraz uczą się w jaki sposób mogą pomóc, jeśli sytuacja ucieczki zdarzy się w ich klasie. Ponadto nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz rozmowy o swoim przeżywaniu trudnej sytuacji jaką jest ucieczka lub wagarowanie, z którą zetknęli się osobiście.
  • Wykłady - 1,5 godziny - 2 godziny lekcyjne dla młodzieży na temat zjawiska jakim jest depresja wśród młodzieży. Nastolatki dowiedzą się jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy.