Szkolenia

Fundacja ITAKA prowadzi odpłatne szkolenia dla kadry pedagogicznej

1. ZAGROŻENIE UCIECZKĄ I WAGAROWANIEM MŁODZIEŻY - w ofercie warsztaty lub wykład

2. ZAGROŻENIE DEPRESJĄ U NASTOLATKÓW - w ofercie warsztaty lub wykład

 

Osoby prowadzące

Pedagodzy i psycholodzy, trenerzy - eksperci programu "Nie uciekaj!"

 

Kontakt w sprawie szkoleń, rejestracja i sprawy organizacyjne:

Dział PR

Tel. 22 620 16 10

press@zaginieni.pl

 

Zagrożenia ucieczką i wagarowaniem młodzieży - warsztaty.

Miejsce szkolenia: teren całej Polski

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych

Cel warsztatów: celem ogólnym szkolenia jest uświadomienie problemu ucieczek wśród dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń m.in. takich jak zaginięcia, eksperymentowanie z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, kradzieże, wykorzystanie seksualne, przemoc, handel ludźmi. Celem szczegółowym jest omówienie problemów emocjonalnych nastolatka, związanych m.in. z budowaniem relacji
z dorosłymi a także z grupą rówieśniczą oraz omówienie wpływu grupy rówieśniczej na kształtowanie postaw społecznych młodzieży. Ważnym elementem szkolenia jest analiza trudności młodzieży związanych z procesem kształcenia oraz trudnościami w nauce jako ewentualnym powodem zachowań destrukcyjnych w tym ucieczek i wagarowania. Szkolenia realizowane są warsztatowo lub wykładowo.

Czas trwania: 8 godzin dla 15 osób

 

Zagrożenia ucieczką i wagarowaniem młodziezy - wykład.

Miejsce szkolenia: teren całej Polski

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych

Cel szkolenia: celem ogólnym szkolenia jest uświadomienie problemu ucieczek wśród dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń m.in. takich jak zaginięcia, eksperymentowanie z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, kradzieże, wykorzystanie seksualne, przemoc, handel ludźmi. Celem szczegółowym jest omówienie problemów emocjonalnych nastolatka, związanych m.in. z budowaniem relacji
z dorosłymi, a także z grupą rówieśniczą oraz omówienie wpływu grupy rówieśniczej na kształtowanie postaw społecznych młodzieży. Ważnym elementem szkolenia jest analiza trudności młodzieży związanych z procesem kształcenia oraz trudnościami w nauce jako ewentualnym powodem zachowań destrukcyjnych w tym ucieczek i wagarowania.

Czas trwania: Wykład dla Rad Pedagogicznych: 3 godziny, do 40 osób

 

Zagrożenie depresją u nastolatków - warsztaty.

Miejsce szkolenia: teren całej Polski

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

Liczba osób: do 15 osób

Czas trwania: szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia: uświadomienie problemu depresji u dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozpoznana i nieleczona depresja m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie po środki psychoaktywne. Szkolenia realizowane są warsztatowo lub wykładowo.

Czas trwania: Warsztat: 8 godzin, 15 osób.

 

Zagrożenie depresją u nastolatków - wykład.

Miejsce szkolenia: teren całej Polski

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z regionu oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

Cel szkolenia: uświadomienie problemu depresji u dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń jakie niesie ze sobą nierozpoznana i nieleczona depresja, m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie po środki psychoaktywne.

Koszt szkolenia: Wykład dla Rad Pedagogicznych: 3 godziny, do 40 osób.

 

Zagrożenie depresją u nastolatków. Profilaktyka zachowań destrukcyjnych.

Szkolenie adresowane do młodzieży w wielu 13-18 lat

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Liczba osób w grupie: klasa

Cel szkolenia: celem szkolenia jest uświadomienie problemu depresji młodzieży wśród samej młodzieży. Ważne jest także zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozpoznana i nieleczona depresja m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie po środki psychoaktywne, izolowanie się od grupy rówieśniczej.

 

Możliwy jest zakup szkoleń dla kilku klas w pakietach edukacyjnych.