Gdzie zwrócić się o pomoc?

PRZYDATNE KONTAKTY

Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka - 116 000, poniedziałek-piątek 13.00-17.00, numer bezpłatny

Niebieska Linia – Pomoc dla osób dotkniętych przemocą domową, 

www.niebieskalinia.pl,   tel.: 22 668 70 00,

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 - numer bezpłatny, czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-2.00

Telefon Zaufania dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym: 
www.116123.edu.pl,  tel. 116 123

Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach 
– Pomoc dla osób uwikłanych w relacje w sekcie oraz ich bliskich, profilaktyka, terapia, mediacje,www.badzwolny.eu  - numer telefonu oraz pory dyżurów w poszczególnych miastach dostępne na stronie internetowej – pomoc bezpośrednia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi

Komitet Ochrony Praw Dziecka: 
www.kopd.pl,  tel. 22 626-94-19

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci nadużywają alkoholu, 
www.prom.org.pl, email: pomaranczowalinia@wp.pl, tel. 0 801 14 00 68 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób z Problemem Narkotykowym,  
www.kbpn.gov.pl, tel. 0-801 199 990

Wyszukiwarka Ośrodków Pomocy Ofiarom Przestępstw - informacja o istniejących miejscach i formach pomocy ofiarom przestępstw:
www.pomoc.rpo.gov.pl

Telefon zaufania w Komendzie Głównej Policji: 0-800-120-226 lub 22 669 99 97 
Można przekazać informacje na temat przestępców i przestępstw, zasięgnąć wiadomości, co do możliwości i sposobu wnoszenia skarg na działalność Policji, a także otrzymać informacje dotyczące kontaktu z organizacjami lub instytucjami pomagającymi ofiarom przestępstw.